Eros Ramazzotti – Nuovi eroi

“Eros Ramazzotti – Nuovi eroi”.